Welkom bij Informal Capital Network

Informal Capital Network (ICN) arrangeert risicokapitaal voor groeiende ondernemingen en ondernemingen die tijdelijk in zwaar weer verkeren vanuit haar netwerk van informal investors.

Na een investering beheert ICN de investering voor de investeerder, waarbij het voor de bedrijven waarin het investeert managementondersteuning biedt. In praktijk blijken bedrijven waarvan de ondernemers actief door ICN bijgestaan worden, zich sneller te ontwikkelen en beter te presteren ten opzichte van de prognoses dan bedrijven waar dat niet het geval is.

ICN heeft ruime ervaring met het ondersteunen van ondernemers bij het verdiepen van een heldere, marktgerichte focus of strategie voor het bedrijf en het versterken van het financiële- en operationele beheer. Wij werken hierbij samen met een aantal investeerders, vooral voor bedrijven die actief zijn in branches waarvan diepgaande kennis nodig is voor goede ondersteuning.
                                      Groeifinanciering                                                       Turnaround Financiering

groeifinanciering                      turnaround


Schorpioenstraat 61-a
3067 GG Rotterdam
T 010 289 11 44
F 010 209 33 33
E info@informalcapital.net